Курси валют Національного Банка Україны

Директору Адміністратора недержаного пенсійного фонду ТОВ «Адміністратора ______________», яке знаходиться за адресою ___________________

 

 

 

Справжнім підтверджую.

Облаштування окремого нежитлового приміщення Адміністратора недержавного пенсійного фонду ТОВ                                                                                 (КОД ЄДРПОУ                                                 ) за його місцезнаходженням –                                                                                                  , у якому на правах власності (оренди) здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) з числа осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп населення, виконано відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» і задовольняє вимоги пункту 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. №913. 

Враховуючи законодавчо визначене зобов’язання органів державної влади, установ і організацій (незалежно від форм власності та господарювання) створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування у населених пунктах (стаття 26, ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»), а також відповідальність власників або управителів об’єктів будівництва за їх експлуатацію згідно із законом (пункт 1, стаття 392, ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»), пристосування об’єкту і прибудинкової території для потреб інвалідів згідно вимог ДБН В.2.2-17:2006 за межами окремого нежитлового приміщення не належить до компетенції Адміністратора недержавного пенсійного фонду ТОВ «                                                          .

 

Експерт

Технічне обстеження будівель і споруд

Кваліфікаційний сертифікат

 

 

 

 

____________________ 

Чи подобається Вам наш сайт?
© Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА).