Курси валют Національного Банка Україны

Блог/новини RSS 2.0

Інформаційний лист щодо сертифікації приміщень АНПФ

Щодо впровадження абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913.

 

      Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», (далі – Ліцензійні умови) строк приведення діяльності ліцензіатів у відповідність до абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови, а саме 07.12.2017. Відповідно до цього абзацу приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

      З метою встановлення єдиних підходів до виконання адміністраторами недержавних пенсійних фондів вимог абзацу другого пункту 28 Ліцензійних вимог НАПФА звертає увагу адміністраторів на те, що дані вимоги застосовуються лише до приміщення, де надаються відповідні послуги (здійснюється обслуговування клієнтів, споживачів). Для підтвердження відповідності приміщення державним будівельним нормам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» адміністратор повинен отримати експертний висновок від одного із експертів, що мають кваліфікаційний сертифікат рівня «експерт будівельний», та внесені до Реєстру будівельних експертів Мінрегіонбуду. Приклад такого експертного висновку та вибірка експертів (із реквізитами зв’язку) додаються.  Вимоги до такого приміщення визначені у п.1 Анкети проведення аудиту доступності будинків і споруд громадського призначення (далі – Анкета), яка погоджена з Мінрегіобудом та Комітетом доступності Мінрегіонбуду. При цьому, на підставі відповідного розділу цієї Анкети має проводитися експертна оцінка лише приміщення, де надаються відповідні послуги. Решта розділів Анкети (коридори, ліфти, тощо) мають застосовуватися, якщо адміністратор користується ними на правах оренди або власності.

      Також, рекомендуємо у внутрішніх документах адміністратора зазначити що час обслуговування клієнта (споживача) не перевищує 1 годину.

Додаткова інформація:

Експертний висновок-АНПФ

Анкета приміщення об`єкта-АНПФ

ЕкспертиЧи подобається Вам наш сайт?
© Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА).