Курси валют Національного Банка Україны

Блог/новини RSS 2.0

Адміністраторам недержавних пенсійних фондів

Адміністраторам недержавних пенсійних фондів

 

      Нагадуємо, що 10.02.2017 закінчується термін подання до Нацкомфінпослуг документів та відомостей у зв’язку із набуттям чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №913 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)».

      Згідно з підпунктом 1) пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №913 ліцензіати повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21 – 99 Ліцензійних умов і подати до Нацкомфінпослуг документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови) упродовж двох місяців з дня опублікування цієї постанови, тобто до 10.02.2017.

      Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, у разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат:

    у разі доповнення переліку новими документами – повинен подати до органу ліцензування (Нацкомфінпослуг) документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

    у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, – подає органу ліцензування (Нацкомфінпослуг) відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.

      Таким чином, адміністратори повинні подати до 10.02.2017 до Нацкомфінпослуг :

-          супровідний лист;

-          анкету керівника (додаток 2 до Ліцензійних умов);

-          анкету головного бухгалтера (додаток 2 до Ліцензійних умов);

-          опис (додаток 3 до Ліцензійних умов).

      Анкета підписується особою, що їх заповнила (керівником/головним бухгалтером). В анкеті, у разі відсутності ознаки, позначеної *, зазначається «так», у разі наявності  ознаки, позначеної *, зазначається «ні» та рік, конкретну відомість про подію, місце роботи та посаду, яку обіймала особа на той час.

                У разі змін відомостей у Інформації про кваліфікованих працівників, які надавалися для отримання ліцензії, адміністратор додатково подає Інформацію про кваліфікованих працівників, згідно додатку 4 Ліцензійних умов.

 

Враховуючи календарні дні грудня та січня НАПФА рекомендує подати документи не пізніше 07.02.2017.

 

https://nfp.gov.ua/news/1628.html

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249570410

Реєстрація неприбуткових

              

             Прийнято зміни до Податкового кодексу  щодо покращення                                                    інвестиційного клімату в Україні

         21.12.2016 Верховна Рада України прийнята Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)»

         Відповідно до Прикінцевих положеннями зазначеного закону подовжено строк для неприбуткових організацій для приведення своїх уставних документів до вимог п.133 Податкового кодексу для внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

         Звертаємо увагу недержавних пенсійних фондів, на те, що строк приведення статутів недержавних пенсійних фондів до вимог п. 133 Податкового кодексу України та подання документів для внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ подовжено до 01.07.2017. Недержавні пенсійні фонди повинні привести свої статутні документи у відповідність із вимогами п.133 Податкового кодексу України та подати документи до територіальних органів ДФС для внесення недержавних пенсійних фондів до нового Реєстру неприбуткових організацій та установ. Термін розгляду територіальними органами ДФС заяви та відповідних документів для включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ становить 14 днів. За результатами розгляду приймається рішення про включення або відмову у включенні до Реєстру  неприбуткових організацій та установ. Копія рішення повинна надаватися заявнику. Після 01.07.2017 року недержавні пенсійні фонди, які не включені до Реєстру неприбуткових організацій та установ втрачають статус неприбуткової організації та право здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.


Оприлюднення Ліц.умов

     Набув чинності новий нормативно-правовий документ, що стосується діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів!

07.12.2016 Кабінет Міністрів України затвердив Постанову №913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).»

      Зазначеним нормативним документом встановлюються вимоги до провадження всіх видів господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) з урахуванням особливостей кожного виду діяльності. А саме: надання гарантій та поручительств, довірчого управління фінансовими активами, лізингу, факторингу, залучення фінансових активів з зобов'язанням повернення, надання коштів у позику, страхування, адміністрування недержавних пенсійних фондів, придбання товарів у групах, управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Відповідно пункту 2 зазначеної Постанови ліцензіати, які мають ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21—99 Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Строк, протягом якого ліцензіати повинні привести свою діяльність у відповідність із зазначеними вимогами Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування визначені документи та відомості, становить два місяці з дня опублікування цієї постанови (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови).

      Зазначена Постанова та Ліцензійні умови були оприлюднені на сайті Кабінету Міністрів України та набули чинність 10.12.2016р.

     Звертаємо увагу адміністраторів недержавних пенсійних фондів, на те, що у разі відсутності додаткових роз’яснень та інструкцій з боку Нацкомфінпослуг, адміністратори недержавних пенсійних фондів повинні до 07.02.2016 повинні привести свою діяльність у відповідність із вимогами Ліцензійних умов і подати до Нацкомфінпослуг визначені Ліцензійними умовами документи та відомості, (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови).

     (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249570410)

Статистика на 01.10.2016

Статистика на 01.10.2016

НПФ

66

АНПФ

22

Активи НПФ (на 30.06.16)

2000,3 млн.грн

Учасники НПФ (на 30.06.16)

831,2 тис.осіб

Середньозважений ОПВ (на 30.06.16)

7,8 %

Прожитковий мінімум для непрацездатних громадян

1130 грн

Мінімальна зарплата

1450 грн

Податкова соціальна пільга

689 грн

Мінімальна пенсія за віком

1130 грн

Щодо Меморандуму про співпрацю у сфері забезпечення ділової репутації фахівців фінансового ринку

РИНОК ПРОДОВЖУЄ ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФАХІВЦІВ

 

Все більше професійних об’єднань учасників фінансового ринку приєднується до «Меморандуму про співпрацю у сфері забезпечення ділової репутації фахівців фінансового ринку», - зазначає Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз».

 

Так, цього тижня новими підписантами Меморандуму стали Асоціація Страховий Бізнес, Національна Асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів та Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки.

 

Це свідчить про важливість для професійної спільноти питання відновлення довіри до гравців фінансового ринку та необхідність його вирішення за участю широкого кола інститутів громадянського суспільства, для забезпечення прозорості, неупередженості  та об’єктивності при визначенні ділової репутації та професіоналізму менеджерів фінустанов, а також виявленні недобросовісних учасників ринку.   

 

Саме задля досягнення цих цілей Меморандум і був укладений 14-ма професійними об’єднаннями – представниками банківського, страхового, іпотечного сектору, інвестиційного бізнесу, кредитних спілок, реєстраторів та депозитаріїв, бюро кредитних історій, фахівців оцінки, фінансових аналітиків і юристів фондового ринку.

 

Також учасники Меморандуму створили Апеляційну комісію з питань підтвердження (захисту) ділової та професійної репутації фахівців фінансового ринку, яку підтримала Громадська рада при Національному банку України.

 

Разом з тим, ринок стурбований намаганням регулятора створити підконтрольну апеляційну структуру, що надасть чиновникам можливість визначати рівень ділової репутації фахівців замість реальних учасників ринку.

 

Професійна спільнота звертає увагу, що Меморандум – відкритий для всіх зацікавлених об’єднань фінансового ринку та в черговий раз закликає Національний банк України та інших регуляторів фінансового ринку долучитись до його підписання задля спільної реалізації пріоритетів «Комплексної програми розвитку фінансового сектора до 2020 року».

 

Довідка:  Меморандум про співпрацю у сфері забезпечення ділової репутації фахівців фінансового ринку був підписаний 03.09.2015 р. 12-ма професійними учасниками фінринку та представниками ЗМІ, а саме:  Асоціацією «Український Кредитно-Банківський Союз», Асоціацією українських банків, Українською національною іпотечною асоціацією, Асоціацією банківського бізнесу, Національною асоціацією кредитних спілок України, Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок, Лігою страхових організацій України, Українською асоціацією інвестиційного бізнесу, Асоціацією юристів фондового ринку, ПАРД, Українською професійною асоціацією із захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників, Українським товариством фінансових аналітиків, газетою «Бізнес». Також до Меморандуму приєднались Асоціація «Бюро кредитних історій України», Асоціація Страховий Бізнес, Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки та Асоціація недержавних пенсійних фондів. Таким чином, на сьогодні підписантами Меморандуму  є 17 інститутів громадянського суспільства. Приєднання учасників фінринку до Меморандуму триває.

Споживачу небанківських фінансових послуг

З метою підвищення фінансової грамотності населення за сприяння Програми USAID "Розвиток фінансового сектору" (FINREP-II) Нацкомфінпослуг було розроблено брошуру "Споживачу небанківських фінансових послуг". Дана брошура містить інформацію про фінансові установи, які надають небанківські фінансові послуг, та поктликана допомогти споживачеві небанківських фінансових послуг покращити рівень особистої фінансової грамотності. 

Щодо оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду за 2013 рік

Звертаємо увагу Адміністраторів недержавних пенсійних фондів що відповідно до  ст. 14.П.4 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України подання та оприлюднення фінансової звітності Публічні  акціонерні  товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і  сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку,  банки,  страховики  та  інші  фінансові установи  зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року,  що настає за звітним періодом,  оприлюднювати річну фінансову  звітність  та річну  консолідовану  фінансову  звітність  разом  з  аудиторським висновком   шляхом   розміщення на власній веб-сторінці   з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

       Згідно п.1, та п.2 р.1 Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з питань регулювання ринків фінансових послуг України 16.12.2004  N3100 (із змінами, внесеними розпорядженнями Держфінпослуг N1218 від 23.10.2008, розпорядженнями Нацкомфінпослуг  N2421 від 27.11.2012, N712 від 05.03.2013, N2979 від 22.08.2013) адміністратор пенсійного фонду оприлюднює інформацію про результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом опублікування такої інформації в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік  яких  визначено Нацкомфінпослуг, та шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або   Адміністратора фонду.

      27.06.2013 Нацкомфінпослуг затвердила розпорядження №2044 «Про заснування офіційного періодичного друкованого видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Вісник фінансового ринку» та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг №150 від 28.04.2012». Внаслідок цього, усі матеріали Нацкомфінпослуг щодо оприлюднення планів діяльності з підготовки регуляторних актів та змін до них, повідомлень про оприлюднення підготовлених проектів регуляторних  актів з метою одержання зауважень і пропозицій, обов’язкове оприлюднення річної фінансової  звітності та річної консолідованої звітності разом з аудиторським висновком, мають публікуватися у «Віснику фінансового ринку».

       Крім того, є чинним розпорядження Держфінпослуг №105 від 24.02.2010 «Про висвітлення діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України». На виконання цього розпорядження був оприлюднений інформаційний лист до учасників ринків фінансових послуг щодо розміщення інформації учасників фінансових ринків (в тому числі суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення), яка підлягає обов'язковому  оприлюдненню відповідно до вимог діючого законодавства, у виданнях, прирівняних до офіційних видань Держфінпослуг, а саме: інформаційно-аналітичний бюлетень «Фінансовий ринок України», фінансово економічний тижневик «Україна Бізнес ревю» та фінансово економічний тижневик «Інвест Газета».

       Враховуючи вище викладене, НАПФА звертає увагу адміністраторів недержавних пенсійних фондів на необхідність обов’язкового оприлюднення інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг №3100 від 16.12.2004 (зі змінами та доповненнями) за 2013 рік, з якими укладено договір на адміністрування такого фонду, до 30 квітня 2014 року в одному з друкованих засобів масової інформації та шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора фонду. На даний час, Нацкомфінпослуг своїм розпорядженням не визначило перелік друкованих засобів масової інформації, у яких учасники фінансових ринків (в тому числі суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення), мають публікувати інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг. Тому, адміністратори мають обрати друкований засіб масової інформації для оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду за 2013 рік. НАПФА рекомендує адміністраторам обирати друкований засіб масової інформації із переліку видань рекомендованих Нацкомфінпослуг у Інформаційному листі щодо заснування офіційного періодичного друкованого видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, оприлюдненому на сайті Нацкомфінпослуг, та рекомендованих раніше Держфінпослуг відповідно до розпорядження №105 від 24.02.2010 «Про висвітлення діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», а саме : інформаційно-аналітичний бюлетень «Фінансовий ринок України», фінансово економічний тижневик «Україна Бізнес ревю» та фінансово економічний тижневик «Інвест Газета», періодичне друковане видання "Вісник фінансового ринку".

      Також, НАПФА звертає увагу адміністраторів недержавних пенсійних фондів на необхідність обов’язкового оприлюднення річної фінансової  звітності  та річної  консолідової  фінансової  звітності  разом  з  аудиторським висновком   шляхом   розміщення на власній веб-сторінці   з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Спільне засідання комітету НАПФА та секції УАІБ

Нацкомфінпослуг спільно з учасниками ринку розпочинає роботу над змінами до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» з метою стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення.  Основна мета цих змін – створення нових механізмів залучення засновників та вкладників пенсійних фондів та підвищення привабливості недержаних пенсійних фондів для широких кіл бізнесу. Крім цього, напрацьований досвід роботи системи недержавного пенсійного забезпечення свідчить про необхідність удосконалення регулювання діяльності як недержавних пенсійних фондів так і суб’єктів інфраструктури.

                З метою обговорення концептуальних змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та подальшим направленням узагальнених пропозицій до держорганів НАПФА та УАІБ проводять спільне засідання.

                Запрошуємо фахівців ринку недержавного пенсійного забезпечення взяти участь у спільному засіданні комітету з питань розвитку законодавства НАПФА та пенсійної секції УАІБ, яке відбудеться 12.07.2013 об 11.00 за адресою м.Київ, вул.Предславинська 28, зал засідань (к.205).

                Ваші пропозиції для обговорення надсилайте на електронні адреси НАПФА або УАІБ.

                Про участь у засіданні просимо повідомити до 17.00  11.07.2013 НАПФА на email: napfa@ukr.net або за т.(044)2001054, 2001064 та УАІБ на email:  office@uaib.com.ua

  << пред   1   2

Чи подобається Вам наш сайт?
© Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА).