Курси валют Національного Банка Україны

  Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА) є незалежною неприбутковою організацією. Вона була заснована 6 травня 2004 року. У процесі діяльності Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ об'єднує на добровільних засадах юридичні особи, які працюють у сфері недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Свою роботу на ринку НПЗ Національна Асоціація здійснює на принципах добровільності, рівноправності членів, гласності та відкритості для всіх зацікавлених сторін. Партнером Асоціації тривалий час була АМР США / компанії ПАДКО, спільно з якою в рамках проекту "Впровадження пенсійної реформи в Україні" було проведено низку заходів (круглі столи, семінари, навчання), у яких брали участь не лише учасники ринку НПЗ, а і представники державних органів (Мінпраці, ПФУ, ДКЦПФР, Держфінпослуг, Мінекономіки). З ініціативи та за підтримки Асоціації у 2004 році було створено Робочий комітет по опрацюванню вимог до програмного забезпечення адміністраторів НПФ, до складу якого увійшли представники недержавних пенсійних фондів, адміністраторів НПФ, розробників програмного забезпечення, а також Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, яким було розроблено по подано на розгляд Держфінпослуг Методику оцінювання програмного продукту. Щодо вивчення зарубіжного досвіду розвитку ринків НПЗ, Асоціацією проведено зустрічі за участю Ольги Петрової, генерального директора Спецдепозитарія НПФ "ІРКОЛ" (Російська Федерація), Андрія Михайлова, генерального директора Московського міського НПФ (Російська Федерація), Цезарія Меха, консультанта з питань інвестування пенсійних коштів, колишнього Першого президента Управління нагляду за діяльністю НПФ (Польща).Також Асоціація спільно з іншими організаціями, що сприяють розвитку системи НПЗ в Україні, взяла участь у підготовці та проведенні таких заходів, як міжнародна конференція "Накопичувальна пенсійна система: впровадження та перспективи розвитку", семінари "Взаємодія компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів" та "Нова пенсійна система України. Пенсійні програми для підприємств, організацій та установ". З листопада 2007 року Асоціація активізувала свою діяльність: змінились засновники, керівництво, кількість членів збільшилась з 10 до 21. 21 лютого 2008 року здійснено реєстрацію змін до Статуту Асоціації, з”явилася офіційна скорочена назва НАПФА. Насьогодні, представники НАПФА включені до складу робочих груп державних органів (Держфінпослуг, Держфінмоніторинг, Мінпраці), беруть активну участь у підготовці нормативно-правової бази з питань НПЗ, зокрема, вона входить до складу створеної Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Робочої групи по підготовці Проекту Закону "Про внесення змін та доповнень до Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення. Одним з пріоритетних напрямків діяльності є інформаційно-роз”яснювальна робота. Так, Асоціація брала участь у науково-практичній конференції УАІБ «Ринок інвестиційних послуг в Україні: очікування та реалії» 21 лютого ц.р., у березні проведено семінар «Звітність з недержавного пенсійного забезпечення», у червні в рамках конференції УАІБ «Управління активами: професіоналізм та відповідальність» з ініціативи Асоціації було проведено секційне засідання: «Чотири роки недержавного пенсійного забезпечення: що попереду?»

 

    < - >

Чи подобається Вам наш сайт?
© Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА).