Курси валют Національного Банка Україны

Асоціацією укладено меморандуми та договори про співпрацю:

Генеральна угода про співпрацю з Українською Асоціацією Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) з метою об’єднання зусиль щодо розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та створення прозорої системи розкриття інформації у сфері накопичувального пенсійного забезпечення

Меморандум про загальні засади співробітництва між Комітетом, НАПФА та іншими об’єднаннями фінансових установ з Комітетом з питань фінансів та банківської діяльності Верховної Ради України

Меморандум про співробітництво та координацію діяльності у сфері накопичувального пенсійного забезпечення з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Меморандум про співробітництво та підготовку нормативної бази у сфері накопичувального пенсійного забезпечення та сприянню запровадженню багаторівневої пенсійної системи з Державною комісією з цінни паперів та фондового ринку

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом з Державним комітетом фінансового моніторингу

Меморандум щодо взаємного співробітництва у галузі сприяння розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні  між 40  об`єднаннями

Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з фінансово-економічним тижневиком «Україна-Business»

Меморандум про взаємодію об’єднань учасників фінансового ринку України та координацію зусиль щодо встановлення правил добросовісної реклами фінансових послуг між 8 об`єднаннями

Меморандум про співпрацю з метою створення Євразійської Федерації Недержавних пенсійних фондів (Україна, Казахстан, Росія, Болгарія )

Меморандум про співпрацю із Міжнародною благодійною організацією «Український освітній центр реформ»

Договір з Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ

Генеральна угода про співпрацю з журналом «Фінансові послуги»

Договір про співробітництво в запровадженні та розвитку недержавного пенсійного забезпечення з ТОВ «Пенсійно-актуарний консультант»

Договір про співробітництво з Українським інститутом розвитку фондового ринку

    < - >

Чи подобається Вам наш сайт?
© Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА).