(044) 232-39-54

e-mail: napfa@ukr.net

Законодавство

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні - це додаткове до обов’ язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат. Яка ж вона є ця система недержавного пенсійного забезпечення в Україні, та які закони про недержавне пенсійне забезпечення та страхування регулюють цю систему?


Законодавство

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні - це додаткове до обов’ язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат. Яка ж вона є ця система недержавного пенсійного забезпечення в Україні, та які закони про недержавне пенсійне забезпечення та страхування регулюють цю систему?


    Глосарій

    Глосарій

Структура пенсійної системи

Структуру національної пенсійної системи визначено ст.2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ця структура складається з трьох рівнів, а також окремих пенсійних програм (ст.4 зазначеного Закону).

01

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

Солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених ЗАКОНОМ

02

ДРУГИЙ РІВЕНЬ

Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах персоніфікованих накопичення коштів застрахованих осіб у cуб'єктах системи накопичувального пенсійного забезпечення та здійснення оплати договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених ЗАКОНОМ

03

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ

Система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення

04

ПРОФЕСІЙНА СИСТЕМА

Спеціальні пенсійні виплати працівникам які працюють на шкідливих професійях за списком №1 та № 2

Структура пенсійної системи

Структуру національної пенсійної системи визначено ст.2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ця структура складається з трьох рівнів, а також окремих пенсійних програм (ст.4 зазначеного Закону).

01

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

Солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених ЗАКОНОМ

02

ДРУГИЙ РІВЕНЬ

Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах персоніфікованих накопичення коштів застрахованих осіб у cуб'єктах системи накопичувального пенсійного забезпечення та здійснення оплати договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених ЗАКОНОМ

03

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ

Система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення

04

ПРОФЕСІЙНА СИСТЕМА

Спеціальні пенсійні виплати працівникам які працюють на шкідливих професійях за списком №1 та № 2

Законодавство

    Законодавство

нормативні акти, що регулюють діяльність ради фонду:

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №137 від 27.11.2003 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад
недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів» 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №169 від 18.12.2003 «Про затвердження Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду


Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №178  від 25.12.2003  «Про затвердження Порядку подання адміністратором             недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду»


Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №139  від 27.11.2003 «Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №161 від 11.12.2003 «Про затвердження Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування»

Роз'яснення

Заява на вступ

ЗАЯВНИК (ПІП) *
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ *
ТЕЛЕФОН *
КОД ЄДРПОУ *
НАЗВА ТОВАРИСТВА *

Завантаж файли, заповни їх, а потім додай до форми.

Заява про вступ у двох єкземплярах

Відомості про технічне забезпечення 

Інформація про сертифікованих  працівників 

Основні відомості про недержавні пенсійні фонди

Заповнений файл Заява про вступ *
Заповнений файл Відомості про технічне забезпечення *
Заповнений файл Інформація про сертифікованих працівників *
Заповнений файл Основні відомості про недержавні пенсійні фонди *

Телефон: (044) 232-39-54

Email: napfa@urk.net

Адрес: napfa@urk.net Україна, 01010, м.Київ, вул.Івана Мазепи 10, оф.211