Відкрите звернення саморегулівних організацій та об'єднань фондового ринку до Президента України

18.11.2020 17:45:02

НАПФА разом із саморегулівними організаціями та професійні об’єднання фондового ринку звернулись до Президента України з пропозицією провести публічне обговорення Концепції розвитку фондового ринку в Україні. ....

Статус НПФ як неприбуткових організацій відновлено

20.12.2018 12:15:02

19 грудня 2018 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» №2628 від 23.11.2018 року, який набуває чинності з 01 січня 2019 року. Зазначений закон на законодавчому рівні усуває розбіжності норм Податкового кодексу України та Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” у частині встановлення вимог до недержавних пенсійних фондів як до неприбуткових організацій. ....

Мінфін про подання та оприлюднення фінансової звітності

22.03.2018 15:16:04

Звертаємо Вашу увагу не те, що згідно роз’яснення Міністерства фінансів України наданого міністерствам та державним органам виконавчої влади у листі від 27.02.2018 №35210-06-5/5570 оприлюднення річної фінансової звітності ....

Пенсійна реформа має бути продовжена!

27.02.2018 11:02:19

Спільна заява громадських організацій та професійних асоціацій

      Верховна Рада України 3 жовтня 2017 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№2148-VIII), спрямований на модернізацію солідарної пенсійної системи та реалізацію заходів із збалансування поточних пенсійних надходжень і видатків....

Інформаційний лист щодо сертифікації приміщень АНПФ

13.11.2017 20:26:52

Щодо впровадження абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умовпровадження господарської діяльності з надання фінансових послуг(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які затвердженіпостановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913....

За данними Нацкомфінпослуг у 2018 році недержавні пенсійні фонди працювали ефективно

31.07.2019 09:29:09

Сторінка на редагуванні 

Круглий стіл на тему: " Нові підходи в обліку та звітності недержавного пенсійного фонду" 

09.12.2017 09:29:09

Організатори: Всеукраїнська професійна громадська організація "Спілка аудиторів України" та Національна асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку складання фінансової звітності за окремими операціями недержавних пенсійніх фондів

13.07.2017 19:34:24

Щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за окремими операціями недержавних пенсійних фондів. Українська асоціація інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ)....

Втрата недержавних пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій призведе до руйнації третього рівня пенсійної системи

27.04.2017 07:57:00

Втрата недержавними пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій призведе до руйнації третього рівня пенсійної системи.Національна асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів і Українська асоціація....

Останні новини

Публікації та події

Міжнародний досвід

(044) 232-39-54

e-mail: napfa@ukr.net

Відкрите звернення саморегулівних організацій та об'єднань фондового ринку до Президента України

18.11.2020 17:45:02

НАПФА разом із саморегулівними організаціями та професійні об’єднання фондового ринку звернулись до Президента України з пропозицією провести публічне обговорення Концепції розвитку фондового ринку в Україні.

    У своєму зверненні ПАРД та УАІБ, які мають статус саморегулівних організацій, та об’єднання професійних учасників фондового ринку FIMA, НАПФА й Асоціація юристів фондового ринку запропонували надати оцінку регуляторних дій НКЦПФР за 2015-2020 роки,провести консультації з експертами науковцями і профільними об’єднаннями з доопрацювання Концепції та провести публічне обговорення Концепції із залученням національних і вітчизняних інвесторів та об’єднань ліцензіатів ринків капіталу.

     Представники ринку відзначили, що останні шість років НКЦПФР активно та «публічно реформує» ринок капіталу. Однак, такі «реформи» привели тільки до того, щопідприємства реального сектору економіки наразі не можуть залучати ресурси на економічно вигідних умовах, а громадяни України використовувати фінансові інструменти для підвищення якості накопичень, у тому числі пенсійних.

      При цьому, професійна спільнота зауважила, що за усі ці роки комунікації регулятора з фахівцями ринку капіталу та вітчизняними науковцями мали епізодичний та вибірковий характер, експертна думка здебільшого ігнорувалася, арезультати розгляду пропозицій наданих професійними об’єднаннями до законодавчих актів, не оприлюднювалися на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

    Також, об’єднання констатували, що  Консультаційно-експертна рада, яка мала би розробляти рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та брати участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються і розглядаються НКЦПФР, до сьогодні не сформована, а Громадська рада при НКЦПФР – взагалі відсутня.

      Натомість, нещодавно ринокдізнавсязі ЗМІ, що Комісія розробляєКонцепцію розвитку фондового ринку на найближчі трироки. І знову без залучення тих, кого вона безпосередньо стосується.

       Зважаючи на те, що будь-яка реформа без участі ринку приречена, професійні об’єднання вважають, що такі підходи до реформування ринку не сприятимуть його ефективній розбудові та подальшому розвитку.

      У той же час учасники ринку впевнені, що ефективний та сучасний фондовий ринок дійсно може і мусить зайняти спорожнілу нішу фондування реального сектору економіки та надавати інструменти громадянам України, у тому числі для пенсійних накопичень. Ринок готовий надати пропозиції, направлені на благоукраїнського народу та вітчизняної економіки.

Відкрите звернення  "Щодо руйнації ІІІ рівня пенсійної системи - системи недержавного пенсійного забезпечення та неможливості подальшого проведення повноцінної пенсійної реформи"


Втрата недержавних пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій призведе до руйнації третього рівня пенсійної системи

27.04.2017 07:57:00

Втрата недержавними пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій призведе до руйнації третього рівня пенсійної системи

     Національна асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів і Українська асоціація інвестиційного бізнесу направили відкрите звернення до Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра та інших представників влади з вимогою вжити термінових заходів задля недопущення руйнації недержавного пенсійного забезпечення внаслідок не включення НПФ до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, ведення якого здійснює Державна фіскальна служба України.

     Як зазначається у зверненні, система недержавного пенсійного забезпечення - ІІІ рівень пенсійної системи є складовою пенсійної системи України, яка діє з 2004 року в рамках проведення пенсійної реформи.   Недержавні пенсійні фонди – це основні і єдині суб’єкти системи недержавного пенсійного забезпечення, які протягом 11 років здійснюють добровільні індивідуальні пенсійні накопичення фізичних осіб у рамках нової трирівневої пенсійної системи.        

     Відповідно до Концепції проведення пенсійної реформи в Україні та Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавні пенсійні фонди створюються, мають статус та провадять діяльність як неприбуткові організації.Всі доходи розподіляються тільки між учасниками недержавних пенсійних фондів, які є власниками своїх додаткових пенсійних накопичень та отримують додаткові пенсійні виплати після настання пенсійного віку. 

Не включення НПФ до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій призведе до зміни моделі оподаткування у системі недержавного пенсійного забезпечення та втрати економічної доцільності їхнього існування.

Як наслідок, 834 тисячі громадян втратять свої додаткові пенсійні накопичення, що складають більше 2 мільярдів гривень, що призведе до значного підвищення рівня соціальної напруги у суспільстві, втрати довіри до накопичувальних рівнів пенсійної системи та повністю зупинить подальше проведення в Україні пенсійної реформи в цілому.

Крім цього, буде зруйновано механізм формування «довгих» інвестиційних ресурсів, які інвестуються на внутрішньому ринку України. Така пенсійна «реформа» може припинити подальшу співпрацю МФВ з Україною, що завдасть шкоди всім громадянам України, а не тільки учасникам недержавних пенсійних фондів, наголошується у Зверненні.

Дивіться також:

Відкрите звернення  "Щодо руйнації ІІІ рівня пенсійної системи - системи недержавного пенсійного забезпечення та неможливості подальшого проведення повноцінної пенсійної реформи"Порівняльний аналіз вимог Податкового кодексу України та Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" щодо неприбутковості  

 


Рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку складання фінансової звітності за окремими операціями недержавних пенсійніх фондів

13.07.2017 19:34:24

Інструктивний лист

 

щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за окремими операціями недержавних пенсійних фондів

      Українська асоціація інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ), Національна Асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів (далі – НАПФА) та Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (далі – УААПФ) з метою встановлення єдиних підходів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності направляють адміністраторам недержавних пенсійних фондів інструктивний лист із рекомендаціями щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за окремими операціями недержавних пенсійних фондів.

 Згідно статті 1 Закону пенсійні кошти - сума грошових зобов'язань пенсійного фонду перед його учасниками. У частині 1 статті 51 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон) визначено, що "сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду".

      Тобто, чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (далі – НПФ) дорівнює сумі довгострокових (непоточних) зобов’язань НПФ перед учасниками такого НПФ, які повинні визнаватися  та  оцінюватися відповідно до міжнародних стандартів (МСФЗ 9) за справедливою вартістю.

      Аналіз існуючої практики бухгалтерського обліку недержавних пенсійних фондів, проведений УАІБ, НАПФА та УААПФ, виявив відсутність єдиної методології визнання та оцінювання довгострокових зобов’язань НПФ перед його учасниками.

      Для впровадження єдиної методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності НПФ рекомендуємо ввести операцію визнання та оцінки зобов’язань НПФ перед учасниками НПФ, а саме, визнати суму пенсійних коштів, що належать учасникам НПФ довгостроковими (непоточними) зобов’язаннями НПФ, що оцінюються за справедливою вартістю. Така операція не є зміною концептуальних основ бухгалтерського обліку НПФ.

      В облікових політиках НПФ в розділі, що стосується оцінки зобов’язань, рекомендуємо зазначити:

      "Непоточні зобов’язання НФП перед учасниками НПФ оцінюються за справедливою вартістю.

      Справедлива вартість непоточних зобов'язань НПФ перед учасниками НПФ визначається та визнається відповідно до ст.51 Закону та дорівнює чистій вартості активів НПФ.

      Різниця від переоцінки вартості зобов'язань НПФ перед учасниками НФП, що збільшує зобов’язання НПФ включається до витрат фонду звітного періоду. Різниця від переоцінки вартості зобов'язань НПФ перед учасниками НПФ, що зменшує зобов’язання НПФ включається до доходів фонду звітного періоду або сторнує витрати фонду звітного періоду."

      Облік витрат від переоцінки вартості зобов’язань НПФ перед учасниками НПФ рекомендуємо проводити по рахунку 95 (фінансові витрати) та  відображати у Звіті про фінансові результати, відповідно, у рядку 2250.

      Відображення різниці (прибутку) від переоцінки зобов’язань перед учасниками у бухгалтерському обліку може бути здійснено наступним чином:

Д-т  95     К-т  68          

Д-т  79     К-т  95

Д-т  68     К-т  40(41)

      В результаті впровадження цих рекомендацій сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду, що обліковується на 40(41) рахунку та дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду, формується за рахунок зміни чистої вартості активів,  а не за рахунок розподілу прибутку. Це відповідає концептуальній основі діяльності НПФ, встановленій Законом, та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

      У Звіті про фінансові результати сума рядків 2130 (адміністративні витрати) та 2250 (фінансові витрати) буде дорівнювати доходам, а фінансовий результат до оподаткування та чистий фінансовий результат, відповідно, повинен дорівнювати нулю.

      Дані про зміну вартості не поточних зобов’язань НПФ перед учасниками НПФ відповідають даним р.450 форми звітності НПФ-3, яка подається до Нацкомфінпослуг.

      Пропонуємо запровадити ці рекомендації з 2-го кварталу 2017 року для формування фінансової звітності за 1-е півріччя 2017 без розбіжностей з концептуальною основою діяльності НПФ.

Інформаційний лист щодо сертифікації приміщень АНПФ

13.11.2017 20:26:52

Щодо впровадження абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умовпровадження господарської діяльності з надання фінансових послуг(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які затвердженіпостановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913.

  Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», (далі – Ліцензійні умови) строк приведення діяльності ліцензіатів у відповідність до абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови, а саме 07.12.2017. Відповідно до цього абзацу приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

      З метою встановлення єдиних підходів до виконання адміністраторами недержавних пенсійних фондів вимог абзацу другого пункту 28 Ліцензійних вимог НАПФА звертає увагу адміністраторів на те, що дані вимоги застосовуються лише до приміщення, де надаються відповідні послуги (здійснюється обслуговування клієнтів, споживачів). Для підтвердження відповідності приміщення державним будівельним нормам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» адміністратор повинен отримати експертний висновок від одного із експертів, що мають кваліфікаційний сертифікат рівня «експерт будівельний», та внесені до Реєстру будівельних експертів Мінрегіонбуду. Приклад такого експертного висновку та вибірка експертів (із реквізитами зв’язку) додаються.  Вимоги до такого приміщення визначені у п.1 Анкети проведення аудиту доступності будинків і споруд громадського призначення (далі – Анкета), яка погоджена з Мінрегіобудом та Комітетом доступності Мінрегіонбуду. При цьому, на підставі відповідного розділу цієї Анкети має проводитися експертна оцінка лише приміщення, де надаються відповідні послуги. Решта розділів Анкети (коридори, ліфти, тощо) мають застосовуватися, якщо адміністратор користується ними на правах оренди або власності.

      Також, рекомендуємо у внутрішніх документах адміністратора зазначити що час обслуговування клієнта (споживача) не перевищує 1 годину.

Додаткова інформація:

Експертний висновок-АНПФ

Анкета приміщення об`єкта-АНПФ

Експерти

Круглий стіл на тему: " Нові підходи в обліку та звітності недержавного пенсійного фонду" 

09.12.2017 09:29:09

   КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ:

 «Нові підходи в обліку та звітності    недержавного пенсійного фонду»

       Організатори: Всеукраїнська професійна громадська організація "Спілка аудиторів України" та Національна асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів

 

      З метою створення єдиного бачення бухгалтерів і аудиторів щодо змін у методології обліку та звітності недержавного пенсійного фонду, а також обговорення нових вимог до аудиту недержавного пенсійного фонду Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка Аудиторів України» спільно з Національною асоціацією Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів проводять круглий стіл на тему «Нові підходи в обліку та звітності недержавного пенсійного фонду».

      Під час круглого столу будуть обговорюватися найбільш актуальні питання змін у методології бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності недержавного пенсійного фонду, а також нові вимоги до аудиту недержавного пенсійного фонду.

 

      До участі запрошуються бухгалтера адміністраторів, які здійснюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності недержавного пенсійного фонду, а також аудиторські компанії, які проводять аудиторські перевірки недержавних пенсійних фондів.

 

      У круглому столі візьмуть участь:

Представники Нацкомфінпослуг, Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка Аудиторів України», Національною асоціацією Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів, аудиторських фірм. 

 

      Захід відбудеться 12.12.2017 року о 14.00 за адресою м.Київ, вул.Велика Житомирська  33, 1 поверх, кім.101 (вхід з вул.Велика Житомирська).

 

      Модератор: Шевкун Тетяна Василівна

Пенсійна реформа має бути продовжена!

27.02.2018 11:02:19

 Спільна заява громадських організацій та професійних асоціацій

      Верховна Рада України 3 жовтня 2017 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№2148-VIII), спрямований на модернізацію солідарної пенсійної системи та реалізацію заходів із збалансування поточних пенсійних надходжень і видатків.

      Не ставлячи під сумнів актуальність цих заходів, вважаємо, що змістом пенсійної реформи має стати якісний перехід від успадкованої з минулого однорівневої солідарної системи до європейської соціальної моделі, що складатиметься щонайменше з трьох однаково важливих рівнів, які доповнюють одне одного та здатні забезпечити диверсифікацію джерел пенсійних виплат, в тому числі за рахунок індивідуальних пенсійних накопичень. Без поєднання цих джерел із модернізованою солідарною системою, заміщення втраченого заробітку пенсійними виплатами на рівні, що відповідатиме міжнародним стандартам, неможливе. Тому пенсійна реформа має бути продовжена в цьому напрямі.

      Саме тому Перехідними положеннями Закону №2148-VIII передбачено із 01 січня 2019 року запровадити в Україні другий рівень пенсійної системи - накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі – НСПС), а Кабінету Міністрів України доручено до 01 липня 2018 року забезпечити створення всіх необхідних для цього інституційних компонентів та розробку нормативно-правової бази. Таке рішення було прийнято як наслідок публічного консенсусу між депутатами Парламенту і Урядом.

      На виконання цих положень Закону Урядом затверджено План заходів із запровадження НСПС, головним виконавцем яких визначено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). Однак, замість виконання урядового розпорядження, НКЦПФР продовжує «вивчення міжнародного досвіду», висуває «попередні вимоги», повертає суспільство у вир дискусій, які пройшли ще на початку 2000-х років, проводить численні презентації різних варіантів розробленої членами Комісії Концепції запровадження другого рівня пенсійної системи. Замість розбудови другого рівня в рамках європейської соціальної моделі, основу якої складають недержавні пенсійні фонди та компанії зі страхування життя, у цій Концепції під вивіскою "пенсійного реформування" пропонується за кошти платників податків створити ще одну громіздку монопольну структуру, яка не може бути визнана ефективною та стійкою до зловживань.

      Все це затягує час і вже призвело до зриву термінів виконання окремих урядових завдань, а підміна конкретної роботи її видимістю ставить під загрозу публічний консенсус між депутатами Парламенту і Урядом щодо продовження Пенсійної реформи та запровадження другого рівня пенсійної системи.

      Водночас, в липні 2017 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (реєстр. №6677), авторами якого є 59 народних депутатів України. Проект пройшов широке обговорення та всебічне дослідження на рівні уповноважених органів державної виконавчої і законодавчої влади, отримав рекомендацію про прийняття в першому читанні від Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності, схвалення академічної науки та експертного середовища.

      На сьогодні в Україні загалом сформовано основні правові, економічні та організаційні передумови та засади функціонування третього рівня системи пенсійного забезпечення – добровільного створення власної пенсії та основні передумови запровадження другого рівня - НСПС.Разом із дванадцятирічним досвідом роботи системи недержавних пенсійних фондів (НПФ) та Адміністраторів НПФ в країні загалом склалася Концепція упровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення, яка закріплена в Законах України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та «Про недержавне пенсійне забезпечення».

      Законопроект № 6677 спирається на цю Концепцію та врегульовує питання безпосереднього запровадження НСПС (створення інституційних компонентів системи, механізми захисту пенсійних активів та напрямки їх інвестування в перехідний період, та інше). Питання належного державного регулювання також можуть бути вирішені в рамках цього закону, як це і пропонується Комітетом ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності.

      Схвалення законопроекту № 6677 дозволить продовжити Пенсійну реформу та здійснити перехід до трирівневої моделі пенсійного забезпечення, яка позитивно зарекомендувала себе в сучасному світі. Країна отримає систему безпечного, захищеного і ефективного формування пенсійних накопичень громадян, які одночасно стануть потужним джерелом внутрішніх довгострокових інвестиційних ресурсів та економічного розвитку.

      Сьогодні Україна поступово входить в новий політичний цикл – попереду вибори Президента і Парламенту, і якщо другий рівень пенсійної системи не буде запроваджено із 1 січня наступного року, як це визначено Законом, можливостей повторити цю спробу, щонайменше у найближчі чотири роки, не буде.

      Закликаємо народних депутатів України, представників виконавчої влади, Національних комісій підтримати законопроект № 6677 та  забезпечити неухильне виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№2148-VIII) щодо термінів запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 

      Вадим Бубняк, Голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України

      Сергій Комишев, Голова Профспілки металургів і гірників України

      Галина Третьякова, Генеральний директор Української Федерації Убезпечення (УФУ)

      Тарас Козак, Координатор пенсійної групи ГП «Нова Країна»

      Віталій Мельничук, Головний експерт групи «Реформа фінансово сектору та пенсійна реформа» Реанімаційного пакету реформ (РПР)

      Андрій Рибальченко, Генеральний директор Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ)

      Тетяна Сальнікова, Голова Ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ)

      Олексій Кий, Президент Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД)

       Тетяна Шевкун, Директор Національної Асоціації недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів (НАПФА)

Мінфін про подання та оприлюднення фінансової звітності

22.03.2018 15:16:04

Шановні Адміністратори недержавних пенсійних фондів

      Звертаємо Вашу увагу не те, що згідно роз’яснення Міністерства фінансів України наданого міністерствам та державним органам виконавчої влади у листі від 27.02.2018 №35210-06-5/5570 оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої звітності здійснюється у порядку, який діяв у 2017 році. Зокрема, звітність недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавного пенсійного фонду повинні бути оприлюднені на сайті фонду та/або адміністратора, а також у друкованих засобах масової інформації згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що діяли для оприлюднення річної звітності за 2016 рік, та Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг 16.12.2004 N3100 в останній редакції.

      «Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності.

……

      4. Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях………»

 

      Членам Національної Асоціації Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів України рекомендуємо звернутися до Редакція журналу «Акціонерне Товариство» для оприлюднення річної фінансової звітності.

Статус НПФ як неприбуткових організацій відновлено

20.12.2018 12:15:02

    19 грудня 2018 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» №2628 від 23.11.2018 року, який набуває чинності з 01 січня 2019 року. Зазначений закон на законодавчому рівні усуває розбіжності норм Податкового кодексу України та Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” у частині встановлення вимог до недержавних пенсійних фондів як до неприбуткових організацій. Зокрема, зміни до пункту 133.4.1. Податкового кодексу України, щодо вимог до установчих документів недержавних пенсійних фондів, дозволяють недержавним пенсійним фондам відновити статус неприбуткових організацій та бути поновленими у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

     До того ж, прикінцевими та перехідними положеннями цього Закону передбачається, що ця норма застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 липня 2017 року.

     Крім того, доповнення до п.140.5.4 Податкового кодексу України дозволили виключити недержавні пенсійні фонди з кола неприбуткових організацій, при купівлі активів у яких контрагенти повинні відносити на витрати суму на придбання активів у неприбуткових організацій за мінусом 30%. Це дозволило уникнути знецінення пенсійних активів при їх продажу та забезпечило збереження їх ліквідності.    

   Таким чином, спільні зусилля депутатів комітетів Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності та з питань податкової і митної політики, представників Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, а також НАПФА та УАІБ сприяли прийняттю зазначених змін і вирішенню одних із важливих питань у діяльності недержавних пенсійних фондів.

    Проте невирішеним поки залишається низка практичних питань реалізації зазначених змін, зокрема, процедура поновлення недержавних пенсійних фондів з липня 2017 року у Реєстрі неприбуткових організацій. Ці питання потребують додаткового врегулювання  тому НАПФА спільно з  УАІБ продовжує активну роботу у цьому напрямку. Сподіваємося, що всі питання будуть оперативно вирішені що сприятиме подальшому впровадженню повноцінної пенсійної реформи в Україні.

    Заява на вступ

ЗАЯВНИК (ПІП) *
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ *
ТЕЛЕФОН *
КОД ЄДРПОУ *
НАЗВА ТОВАРИСТВА *

Завантаж файли, заповни їх, а потім додай до форми.

Заява про вступ у двох єкземплярах

Відомості про технічне забезпечення 

Інформація про сертифікованих  працівників 

Основні відомості про недержавні пенсійні фонди

Заповнений файл Заява про вступ *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Відомості про технічне забезпечення *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Інформація про сертифікованих працівників *
Прикрепить файл...
Заповнений файл Основні відомості про недержавні пенсійні фонди *
Прикрепить файл...

КОНТАКТІИ

Телефон: (044) 232-39-54

Email: napfa@urk.net

Адрес: napfa@urk.net Україна, 01010, м.Київ, вул.Івана Мазепи 10, оф.211