Курси валют Національного Банка Україны

Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА) є незалежною неприбутковою організацією. У процесі діяльності Національна Асоціація НПФ України та Адміністраторів НПФ об'єднує на добровільних засадах юридичні особи, які працюють у сфері недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Свою роботу на ринку НПЗ Національна Асоціація здійснює на принципах добровільності, рівноправності членів, гласності та відкритості для всіх зацікавлених сторін. Основними напрямками роботи є: активна співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади з метою опрацювання змін та доповнень до законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення, податкового законодавства та нормативно-правових актів регуляторів, розвиток міжнародних контактів, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення України, розробка єдиних норм, стандартів етики поведінки на ринку та створення технічних та програмних центрів, які сприятимуть спрощенню роботи адміністраторів НПФ.

Чи подобається Вам наш сайт?
© Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НАПФА).